Vinogradarstvo i vinarstvo

Vegetacijska sezona 2020 počela u vinogradima

Vinova loza je počela s vegetacijom, a radovi u vinogradima se sve više intenziviraju. Proizvodnja vina visoke kvalitete podrazumijeva optimalno i pravovremeno provođenje ampelotehničkih zahvata u vinogradima. Više informacija o ampelotehničkim zahvatima u vinogradima jadranskog područja možete vidjeti u narednoj prezentaciji.

*****

Početak vegetacije obilježen sušom

Sezona 2020. je započela s vrlo malom količinom oborina. Vrlo sušno do sušno je bilo u ožujku u cijelom priobalnom području Hrvatske. Najmanje oborina je bilo u Dalmaciji i to oko Šibenika. Prema nedavno objavljenim podatcima Državnog hidrometeorološkog zavoda (https://meteo.hr), količina oborina za ožujak 2020. na postaji Split-Marjan je iznosila 14.9 mm, što je svega 24% od višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) za ožujak. Nešto više od višegodišnjeg prosjeka (122%) zabilježeno je jedino u Pazinu (85.1 mm), dok je u ostalim krajevima Hrvatske bilo u skladu s prosjekom. Srednje temperature zraka su bile također nešto više od višegodišnjeg prosjeka, ali nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka.

Vinova loza je trenutno u fazi intenzivnog rasta (E-L 9 do E-L 11) i ima velike potrebe za vodom. Stariji vinogradi su u povoljnijem položaju nego mladi po pitanju iskorištavanja vlage u tlu radi većeg volumena korijenja i dubljeg ukorjenjivanja. Ipak, dostupnost vode u tlu za biljke ovisi o dosta čimbenika. Dublja tla s više gline imaju bolji kapacitet za vodu, dok ona plića i kamenita imaju nešto manji kapacitet i na njima loza prije osjeti sušu. Ovo sugerira da se svakom vinogradu treba pristupiti individualno i navodnjavati tamo gdje je potrebno i naravno, gdje se može osigurati voda.   Općenito, mlade loze i one tek posađene valjalo bi zalijevati. Stare loze su dublje ukorijenjene i za sada vjerojatno osiguravaju dovoljno vode. Nemojte se dvoumiti oko zalijevanja ako imate dostupnu vodu i možete navodnjavati. Loza bez vode ne može usvajati hranjiva, niti rasti što je osnovno za donošenje ploda.